Разважаем над Божым словам

Разважанне на 5 Велікодную нядзелю. Год В. 2 мая

ЕВАНГЕЛЛЕ Ян 15, 1–8 У той час: Езус сказаў сваім вучням: Я — сапраўдная вінаградная лаза, а Айцец Мой — вінаградар. Кожную галінку ўва Мне, якая не прыносіць плоду, Ён адразае, і кожную, якая дае плод, ён ачышчае, каб давала яшчэ больш пладоў. Вы ўжо чыстыя дзякуючы слову, якое Я сказаў вам. Заставайцеся ўва Мне, а Я ў вас. Як ...

Читать далее »

Разважанне на 4 Велікодную нядзелю. Год В. 25 красавіка

ЕВАНГЕЛЛЕ Ян 10, 11–18 У той час: Езус сказаў: Я — добры пастыр. Добры пастыр аддае жыццё сваё за авечак. А найміт і не пастыр, якому не належаць авечкі, калі бачыць, што прыходзіць воўк, кідае авечак і ўцякае, а воўк хапае і разганяе іх. Уцякае, бо ён найміт і не клапоціцца пра авечак. Я — добры пастыр і ведаю сваіх, ...

Читать далее »

Разважанне на 3 Велікодную нядзелю. Год В. 18 красавіка

ЕВАНГЕЛЛЕ Лк 24, 35–48 У той час: Вучні Езуса расказалі пра тое, што здарылася ў дарозе, і як яны пазналі Езуса ў ламанні хлеба. Калі яны казалі пра гэта, сам Езус стаў сярод іх і сказаў: Спакой вам. Устрывожаныя і напалоханыя яны думалі, што бачаць духа. Але Ён сказаў ім: Чаму засмуціліся, і чаму сумненні ўзніклі ў вашых сэрцах? Паглядзіце ...

Читать далее »

Разважанне на 2 Велікодную нядзелю. Год В. 11 красавіка

ЕВАНГЕЛЛЕ Ян 20, 19–31 Калі быў вечар таго першага дня тыдня, і дзверы дома, дзе збіраліся вучні, былі замкнёныя ад страху перад юдэямі, прыйшоў Езус і стаў пасярэдзіне, і сказаў ім: Спакой вам! І, сказаўшы гэта, паказаў ім рукі і бок. Узрадаваліся вучні, убачыўшы Пана. Тады Езус зноў сказаў ім: Спакой вам! Як паслаў Мяне Айцец, так і я пасылаю ...

Читать далее »

Разважанне на Велікодную Нядзелю. Год В. 4 красавіка

ЕВАНГЕЛЛЕ Ян 20, 1–9 У першы дзень тыдня Марыя Магдалена прыйшла да магілы раніцай, калі было яшчэ цёмна, і ўбачыла, што камень адсунуты ад магілы. І пабегла, і прыбыла да Сымона Пятра і да другога вучня, якога любіў Езус, і сказала ім: Забралі Пана з магілы, і не ведаем, дзе паклалі Яго. Тады выйшаў Пётр і другі вучань, і пайшлі ...

Читать далее »

Разважанне на Пальмовую Нядзелю. Год В. 28 сакавіка

ЕВАНГЕЛЛЕ Мк 14, 1-15, 47 Было два дні да свята Пасхі і Праснакоў. І шукалі першасвятары і кніжнікі, як бы ўзяць Езуса хітрасцю і забіць, бо казалі: «Не ў свята, каб не было абурэння ў народзе». І калі Езус быў у Бэтаніі, у доме пракажонага Сымона, і сядзеў за сталом, прыйшла жанчына з алебастравым флаконам міра з чыстага і вельмі ...

Читать далее »

Разважанне на V нядзелю Вялікага посту. Год В. 21 сакавіка

ЕВАНГЕЛЛЕ Ян 12, 20–33 У той час: Былі некаторыя грэкі сярод тых, хто прыйшоў пакланіцца Богу на свята. Яны падышлі да Філіпа, які быў з Бэтсаіды Галілейскай, і прасілі яго, кажучы: Пане, мы хочам бачыць Езуса. Філіп пайшоў і сказаў пра гэта Андрэю. І пайшлі Андрэй з Філіпам, і расказалі Езусу. А Езус сказаў ім у адказ: Настала гадзіна ўславіцца ...

Читать далее »

Разважанне на ІV нядзелю Вялікага посту. Год В. 14 сакавіка

ЕВАНГЕЛЛЕ Ян 3, 14–21 Езус сказаў Нікадэму: Як Майсей узвысіў змяю ў пустыні, так павінен быць узвышаны Сын Чалавечы, каб кожны, хто верыць у Яго меў жыццё вечнае. Бо так палюбіў Бог свет, што аддаў Сына свайго Адзінароднага, каб кожны, хто верыць у Яго, не загінуў, але меў жыццё вечнае. Бо не паслаў Бог Сына свайго ў свет, каб судзіць ...

Читать далее »

Разважанне на ІІІ нядзелю Вялікага посту. Год В. 7 сакавіка

ЕВАНГЕЛЛЕ Ян 2, 13–25 Набліжалася юдэйская Пасха, і Езус прыйшоў у Ерузалем. І знайшоў у святыні тых, хто прадаваў валоў, авечак і галубоў, і мянялы сядзелі там. І зрабіў бізун з вяровак і павыганяў усіх са святыні, а таксама авечак і валоў, грошы мянялаў парассыпаў, а сталы папераварочваў. А прадаўцам галубоў сказаў: Забярыце гэта адсюль і не рабіце дому Айца ...

Читать далее »

Разважанне на ІІ нядзелю Вялікага посту. Год В. 28 лютага

ЕВАНГЕЛЛЕ Мк 9, 2–10 У той час: Езус узяў Пятра, Якуба і Яна і павёў на высокую гару асобна іх адных. І перамяніўся перад імі. Адзенне Ягонае сталася бліскучым і вельмі белым, як ніводзін валюшнік на зямлі не можа выбеліць. І аб’явіўся ім Ілля з Майсеем і гутарылі з Езусам. І на гэта Пётр сказаў Езусу: Раббі, добра нам тут ...

Читать далее »