Гісторыя

Брацтвы ў рыма-каталіцкім касцёле Беларусі ў канцы XVIII – пачатку ХХ стагоддзяў

У канцы XVIII – пачатку XX стст. брацтвамі ў рыма-каталіцкім касцёле называліся згуртаванні альбо таварыствы вернікаў, якія аб’ядноўваліся ў рэлігійных або дабрачынных мэтах і былі афіцыйна зацверджаныя касцёлам. Мэтай брацтваў і іх чальцоў было пашырэнне і ўшанаванне канкрэтнай таямніцы веры ці святых, выкананне хрысціянскіх учынкаў і хрысціянскае самаўдасканаленне. Гісторыя ўзнікнення брацтваў сягае ранняга Сярэднявечча, калі іх асноўнымі мэтамі былі перадусім ...

Читать далее »

Канфіскацыя літургічных рэчаў з гомельскага касцёла ў 1922 годзе

Вясной 1922 г. савецкія ўлады правялі кампанію па канфіскацыі царкоўных каштоўнасцяў. Як тлумачылася, канфіскацыя была вымушанаю і рабілася для барацьбы з голадам, які ахапіў Расію ў 1921–1922 гг. Аднак існуе меркаванне, што голад быў усяго толькі нагодаю для канфіскацыі каштоўнасцяў, а галоўнаю мэтаю было падарваць эканамічную базу Царквы і палепшыць фінансавае становішча савецкай улады. У Гомельскай губерні перад пачаткам канфіскацыі ...

Читать далее »

Монахи-белорусы создали один из лучших лицеев Китая. Как они туда попали и как с ними обошлась власть

В июне 1923 года виленский епископ Юрий Матулевич, литовец по национальности, обратился к папе римскому Пию ХІ. Он хотел учредить в Друе кляштор ордена мариан именно для белорусов (рro alborussis). В апреле следующего года разрешение было получено. Однако тогда никто не мог предположить, что священники будут служить не только для белорусов, но и для русских на территории современного Китая, пишет ...

Читать далее »

“С целью обрусения края”: гісторыя і дзейнасць Мінскага вучылішча арганістаў (1871–1897 гг.)

Падчас знаходжання беларускіх зямель у складзе Расійскай імперыі (1772–1917 гг.) дзяржаўная палітыка адносна Каталіцкага Касцёла неаднаразова змяняла свой кірунак. Што датычыцца моўнага пытання, то тут змяніліся два вектары. Першапачаткова выкарыстанне рускай мовы ў каталіцкім набажэнстве наўпрост забаранялася дзяржаўнымі ўладамі. Гэта было выклікана іх страхам перад магчымым распаўсюджаннем каталіцызму сярод праваслаўных вернікаў. Пераходы з праваслаўя ў іншыя веравызнанні былі заканадаўча забароненыя. ...

Читать далее »

Музычныя традыцыі беларускіх касцёлаў у канцы XVIII–XIX стагоддзях

Часам можна сустрэцца з перакананнем, што раней для музычнага суправаджэння набажэнстваў выкарыстоўваўся выключна арган. Аднак гэтае выказванне не зусім карэктнае. Для беларускіх касцёлаў былі характэрныя ўласныя музычныя традыцыі. Паколькі важным элементам рэлігійнай практыкі рымска-каталіцкай царквы выступала музыка, невыпадковым было з’яўленне пры кляштарах асяродкаў навучання ёй. Ігры на музычных інструментах і спевам таксама вучылі і ў каталіцкіх агульнаадукацыйных школах, якія дзейнічалі ...

Читать далее »

За што пазбаўлялі волі святароў у пасляваеннай БССР?

Калі мы кажам “рэпрэсіі ў БССР”, то найчасцей маем на ўвазе 30-я гг. ХХ ст., і ўзгадваем пра іх пік у 1937 г. Аднак, савецкая сістэма заставалася вернай сваім мерам уздзеяння і ў пасляваенны перыяд. Пачынаючы з 1944 г. у полі зроку савецкіх уладаў апынулася насельніцтва акупаваных падчас ІІ Сусветнай вайны земляў саюзных рэспублік, у тым ліку Беларусі. “Знаходжанне на ...

Читать далее »

Гісторыя стварэння інстытута Упаўнаважаных Савета па справах рэлігій у БССР

Да 40-х гадоў ХХ ст. рэалізацыя канфесійнай палітыкі ў БССР ажыццяўлялася ў адпаведнасці з агульнымі дэкрэтамі першых дзесяцігоддзяў савецкай улады, напрыклад, з “Дэкрэтам аб аддзяленні царквы ад дзяржавы і школы ад царквы”. Аднак з цягам часу ўзнікла патрэба ў стварэнні асобнага органа, які б кантраляваў дзейнасць усіх царкоўных арганізацый. 14 верасня 1943 г. у СССР быў створаны Савет па Справах ...

Читать далее »

Формы і метады абмежавання дзейнасці рыма-каталіцкага духавенства ў 1944-1970-я гг.

У Савецкім Cаюзе ў адпаведнасці з заканадаўтвам аб культах розныя канфесіі маглі функцыянаваць у вызначаным уладамі прававым полі. Нягледзячы на тое, што дзейнасць цэркваў і духавенства, хоць і з абмежаваннямі, але была дазволена, а свабода адпраўлення культу прызнавалася за грамадзянамі, рэалізацыя гэтых правоў і свабод на практыцы ішла ўразрэз з савецкім заканадаўствам. Можна казаць, што розныя канфесіі ў розных рэспубліках ...

Читать далее »