- Каталіцкі Веснік - https://catholicnews.by -

Думкі і малітвы святога Яна Златавуснага

[1]13 верасня Каталіцкі Касцёл успамінае св. Яна Златавуснага (Хрызастома), біскупа і доктара Касцёла. Мы падрыхтавалі для чытачоў “Каталіцкага Весніка” меркаванні святога Яна пра малітву, а таксама яго знакамітую няспынную малітву.

24 малітвы святога Яна Залатавуснага па колькасці гадзін дня і ночы

 1. Божа, не пазбаў мяне нябесных Тваіх дабротаў.
 2. Божа, збаў мяне ад вечных мукаў.
 3. Божа, розумам ці думкаю, словам ці ўчынкам зграшыў я, прабач мне.
 4. Божа, збаў мяне ад ўсякага няведання і забыцця, і маладушнасці, і скамянелае нячуласці.
 5. Божа, збаў мяне ад усялякай спакусы.
 6. Божа, прасвятлі маё сэрца, азмрочанае зманлівай пажадлівасцю.
 7. Божа, я, як чалавек, зграшыў, Ты ж, як Бог шчодры, змілуйся нада мною, бачачы немачы маёй душы.
 8. Божа, спашлі ласку Тваю ў дапамогу мне, каб я праславіў імя Тваё святое.
 9. Божа, Езу Хрыстэ, запішы мяне, слугу Твайго, у кнізе жыцця і даруй мне шчаслівую смерць.
 10. Божа мой, хоць я і нічога добрага не зрабіў перад Табою, але дай мне з ласкі Тваёй пакласці добры пачатак.
 11. Божа, абмый маё сэрца расою Тваёй ласкі.
 12. Божа неба і зямлі, успомні мяне грэшнага, нягоднага і нячыстага слугу Твайго ў Валадарстве тваім. Амэн.
 13. Божа, у пакаянні прымі мяне.
 14. Божа, не пакінь мяне.
 15. Божа, не дай мне ўвайсці ў спакусу.
 16. Божа, дай мне добрыя думкі.
 17. Божа, дай мне слёзы, і памяць пра смерць, і замілаванне.
 18. Божа, дай мне жаданне вызнаваць мае грахі.
 19. Божа, дай мне пакорлівасць, цнатлівасць і паслухмянасць.
 20. Божа, дай мне цярпенне, велікадушнасць і лагоднасць.
 21. Божа, пасадзі ўва мне корань дабра і боязь Божую у сэрца маё.
 22. Божа, навучы мяне любіць Цябе усёю душою маёю і розумам і выконваць ва ўсім волю Тваю.
 23. Божа, захавай мяне ад злых людзей, і ад дэманаў, і ад спакусаў, і ад усялякіх іншых нядобрых рэчаў.
 24. Божа, няхай будзе воля Твая ва ўсім, і ўва мне, грэшным, бо Ты благаславёны на векі. Амэн.

  Падрыхтавала Вікторыя Колзун