Разважаем над Божым словам

Разважанне на 18 звычайную нядзелю. Год А. 2 жніўня

ЕВАНГЕЛЛЕ Мц 14, 13–21 У той час: Калі Езус пачуў пра смерць Яна Хрысціцеля, Ён асобна адплыў адтуль на чоўне ў пустыннае месца, а натоўпы людзей, пачуўшы гэта, пайшлі за Ім пехатою з гарадоў. Выйшаўшы з чоўна, Езус убачыў вялікі натоўп людзей, і злітаваўся над імі, і аздаравіў хворых іхніх. Калі ж настаў вечар, Ягоныя вучні падышлі да Яго і сказалі: ...

Читать далее »

Разважанне на 17 звычайную нядзелю. Год А. 26 ліпеня

ЕВАНГЕЛЛЕ Мц 13, 44–52 У той час: Езус сказаў народу: Валадарства Нябеснае падобнае да скарбу, схаванага ў полі, які знайшоў чалавек і ўтаіў. У радасці ад гэтага ён ідзе і прадае ўсё, што мае, і купляе гэтае поле. Яшчэ Валадарства Нябеснае падобнае да купца, які шукае прыгожых пярлін. Знайшоўшы адну каштоўную пярліну, ён ідзе і прадае ўсё, што мае, і купляе ...

Читать далее »

Разважанне на 16 звычайную нядзелю. Год А. 19 ліпеня

ЕВАНГЕЛЛЕ Мц 13, 24–43 Іншую прыпавесць прапанаваў ім, кажучы: «Валадарства Нябеснае падобнае да чалавека, які пасеяў добрае насенне на полі сваім. Калі ж людзі спалі, прыйшоў вораг яго і пасеяў між пшаніцаю каласоўнік, і пайшоў. Калі ж збажына ўзышла і дала плён, тады паказаўся каласоўнік. Прыйшоўшы, слугі гаспадара дому сказалі яму: “Пане, ці ж не добрае насенне пасеяў ты на сваім ...

Читать далее »

Разважанне на 15 звычайную нядзелю. Год А. 12 ліпеня

ЕВАНГЕЛЛЕ Мц 13, 1–23 У той дзень Езус выйшаў з дому і сеў каля мора. Каля сабралася Яго мноства народу, так што Ён увайшоў у човен і сеў, а ўвесь народ стаяў на беразе. Ён шмат гаварыў ім у прыпавесцях, кажучы: «Вось, выйшаў сейбіт сеяць. Калі сеяў, некаторыя зярняты ўпалі пры дарозе, і наляцелі птушкі, і падзяўблі іх. Другія ж упалі ...

Читать далее »

Разважанне на 14 звычайную нядзелю. Год А. 5 ліпеня

ЕВАНГЕЛЛЕ Мц 11, 25–30 У той час, адказваючы, Езус сказаў: Праслаўляю Цябе, Ойча, Пан  неба  і  зямлі, што Ты схаваў гэта ад мудрых і разумных і адкрыў гэта дзецям. Так, Ойча, бо такая была Твая добрая воля. Усё перададзена Мне Айцом Маім, і ніхто не ведае Сына апроч Айца; і ніхто не ведае Айца, апроч Сына і таго, каму Сын ...

Читать далее »